“Cầu thủ bóng đá như những con robot, người ta bảo ăn giờ nào thì phải ăn giờ đó”

“Cầu thủ bóng đá như những con robot, người ta bảo ăn giờ nào thì phải ăn giờ đó”

“Với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, sống trong môi trường tập thể, bạn không được phép làm việc

Bàn đầu của Bale tại Mỹ bị dèm pha

Bàn đầu của Bale tại Mỹ bị dèm pha

MỹTheo một số khán giả, bàn Gareth Bale ghi vào lưới Kansas City ngày 24/7 có sự đóng góp lớn của th