Bàn đầu của Bale tại Mỹ bị dèm pha

Bàn đầu của Bale tại Mỹ bị dèm pha

MỹTheo một số khán giả, bàn Gareth Bale ghi vào lưới Kansas City ngày 24/7 có sự đóng góp lớn của th