bảng tổng sắp huy chương

bảng tổng sắp huy chương

Đon Việt Nam ginh vị tr thứ 3 chung cuộc tại ASEAN Para Games 11【bảng tổng sắp huy chương】:Ngày 6/8,