boateng ec

boateng ec

JEROME BOATENG: Hazard là một trong 5 đối thủ cứng nhất, Ronaldo dễ đối phó hơn Messi【boateng ec】:​T