Cơ hội để thầy Park làm mới nhân sự của đội tuyển Việt Nam

Cơ hội để thầy Park làm mới nhân sự của đội tuyển Việt Nam

Sau Hồng Duy, Văn Hoàng là cái tên tiếp theo nhiễm COVID-19 tại tuyển Việt Nam. Với tình hình dịch p