CĐV Hải Phòng đứng ngoài rào sắt xem V-League

CĐV Hải Phòng đứng ngoài rào sắt xem V-League

Hải PhòngDo sân Lạch Tray bị phạt, CĐV Hải Phòng phải trèo lên cao, đứng nhìn đội nhà thi đấu với Đà