Hành trình 8 tháng trở lại sân cỏ của Eriksen

Hành trình 8 tháng trở lại sân cỏ của Eriksen

Tóm tắt hành trình kéo dài 259 ngày của Eriksen1. 12/6/2021: Gặp sự cố ngừng tim và nhập viện2. 13/6