HAGL tiếp tục trận thắng thứ 4 liên tiếp

HAGL tiếp tục trận thắng thứ 4 liên tiếp

Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của CLB HAGL, với kết quả này, CLB HAGL đã vươn lên xếp nhì bảng s