Đặng Văn Lâm mất 4 tháng hồi phục chấn thương, nghỉ hết mùa giải 2021

Đặng Văn Lâm mất 4 tháng hồi phục chấn thương, nghỉ hết mùa giải 2021

Đặng Văn Lâm gặp chấn thương trong buổi tập ngày 13/9. Anh va chạm mạnh và gặp chấn thương trong phầ