FIFA ra tay, cấm 11 cầu thủ Đồng Tháp trên phạm vi toàn thế giới

FIFA ra tay, cấm 11 cầu thủ Đồng Tháp trên phạm vi toàn thế giới

Vào sáng nay FIFA đã chính thức ra quyết định mở rộng hiệu lực kỷ luật trên phạm vi toàn thế giới đố