Neymar “bội thu” khi Facebook, Instagram sập

Neymar “bội thu” khi Facebook, Instagram sập

Neymar “bội thu” khi Facebook “sập”Tối 4/10, hàng loạt dịch vụ trực tuyến của Facebook như: Facebook