Fan méo mặt vì mức giá khiếp đảm ở World Cup 2022: Ngủ một đêm “bay” nửa con xe Vios

Fan méo mặt vì mức giá khiếp đảm ở World Cup 2022: Ngủ một đêm “bay” nửa con xe Vios

Nằm trong top 4 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới (thống kê năm 2022), Qata