HLV Gong Oh Kyun chốt danh sách U23 Việt Nam đấu Thái Lan

HLV Gong Oh Kyun chốt danh sách U23 Việt Nam đấu Thái Lan

HLV Gong Oh Kyun loại hai cầu thủ, chốt danh sách U23 Việt Nam cho trận ra quân gặp U23