HLV Hữu Thắng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Lee Nguyễn

HLV Hữu Thắng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Lee Nguyễn

HLV Hữu Thắng có chiến thắng quan trọng với CLB TP.HCM ngày Lee Nguyễn đá chính Khả Hòa