Chelsea: Ổn định vẫn là thứ xa xỉ?

Chelsea: Ổn định vẫn là thứ xa xỉ?

Ổn định là thứ xa xỉ “Ngay cả MU mà cũng không thể thắng được”, đó có thể là một câu nói đùa của ng