Dấu ấn nhiệm kỳ của nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Dấu ấn nhiệm kỳ của nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Ngày 25.3.2014, ông Lê Hùng Dũng chính thức đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VI

Dấu ấn nhiệm kỳ của nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Dấu ấn nhiệm kỳ của nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Ngày 25.3.2014, ông Lê Hùng Dũng chính thức đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VI