Cậu bé mascot Sài thành muốn tay trong tay với Quang Hải nhưng hồn nhiên khẳng định “không bao giờ nắm được”

Cậu bé mascot Sài thành muốn tay trong tay với Quang Hải nhưng hồn nhiên khẳng định “không bao giờ nắm được”

Cậu bé mascot Sài thành muốn được nắm tay Quang Hải dù biết sẽ rất khó thành hiện thực. Trò chuyện t