mặt cười troll

mặt cười troll

Neymar bị đồng đội cười troll vì tạo hình mới hài hước【mặt cười troll】:​Neymar xuất hiện trên sân Cô