Máy tính dự đoán 'cửa' ĐT Anh vô địch EURO 2021 cao gần 5 lần ĐT Đức!

Máy tính dự đoán 'cửa' ĐT Anh vô địch EURO 2021 cao gần 5 lần ĐT Đức!

Theo sự tính toán của trang We Global Football, “cửa” để ĐT Anh gặp ĐT Đức tại vòng 1/16 là cực cao!