Những tấm hình đại diện “trường tồn” theo thời gian của Xuân Trường và các đồng đội

Những tấm hình đại diện “trường tồn” theo thời gian của Xuân Trường và các đồng đội

1. Hà Đức ChinhBức ảnh lâu nhất được Hà Đức Chinh sử dụng để làm hình đại diện là tấm hình được chụp