Sau 5 đời huấn luyện viên, lò La Masia danh tiếng đang tàn lụi theo thời gian

Sau 5 đời huấn luyện viên, lò La Masia danh tiếng đang tàn lụi theo thời gian

Barcelona không giống bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Danh hiệu dĩ nhiên vẫn là mục tiêu tối thượ