Phạm Thanh Bảo: “Gia đình chính là điểm tựa để tôi cố gắng”

Phạm Thanh Bảo: “Gia đình chính là điểm tựa để tôi cố gắng”

Trên đường bơi 100m ếch SEA Games 31 diễn ra chiều ngày 14/5, Phạm Thanh Bảo cán đích đầu tiên với t