Manchester United vs Everton Bắt đầu: B -Fee Dẫn đầu C Luolin Hoàng đế

Manchester United vs Everton Bắt đầu: B -Fee Dẫn đầu C Luolin Hoàng đế Pogbasan Joe thay thế [Prediksi Bola Menang Pasti]: Báo cáo thể thao vào ngày 2 tháng 10: Thời gian Bắc Kinh ngày 2 tháng 10 (Thứ Bảy) lúc 19:30 tối lúc 19:30 lúc 19:30chiều lúc 19:30 tối (ngày 2 tháng 10, giờ địa phương ở Anh