quế ngọc hải

Quế Ngọc Hải chính thức chia tay Viettel FC【quế ngọc hải】: Viettel FC gửi lời tri ân Quế