Chuyện lúc 0h: Richarlison, ngôi sao đi lên từ thùng kem dạo và bài học “khổ trước sướng sau thế mới giàu”

Chuyện lúc 0h: Richarlison, ngôi sao đi lên từ thùng kem dạo và bài học “khổ trước sướng sau thế mới giàu”

“Chocolate? Kem? Một ngày bán những thứ của nợ này mày được bao nhiêu tiền? Thôi nào, đừng ngốc nghế