Tottenham đứng đầu NHA, sẵn sàng phục thù Chelsea: Giật mình “đội quân khổng lồ”

Tottenham đứng đầu NHA, sẵn sàng phục thù Chelsea: Giật mình “đội quân khổng lồ”

Tottenham đang có một đội quân “khổng lồ” sẵn sàng cho màn đại chiến Chel