số phận của như

số phận của như

Số phận của De Gea xem như được ấn định với chiêu độc này【số phận của như】:Manchester United sắp sửa