Bayern bị đe dọa bởi những kẻ cực đoan: Cho tôi 250.000, nếu không thì điểm số SPDO bí mật quan trọng sẽ bị rò rỉ

Bayern đã bị đe dọa bởi những kẻ cực đoan: Cho tôi 250.000, nếu không thì nó sẽ rò rỉ những bí mật quan trọng [Điểm số SPDO Live]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 8: Vào ngày 13 tháng 8